Wymiarowanie i oznaczanie rysunków

Mimo że każdy rysunek jest w pewnej skali, podaje się na nim jeszcze wymiary. Ułatwiają one odczytywanie wielkości budynku, ścian, okien itd. bez potrzeby ciągłego przeliczania i porównywania ze skalą. Liczby określające wymiary zaznacza się na linii wymiarowej między dwiema skośnymi kreseczkami lub kropeczkami. Na rysunkach budowlanych wymiary podaje się zazwyczaj w centymetrach.

Dla odczytania projektów stosuje się znaki umowne, które należy zapamiętać, np. okno zaznacza się trzema równoległymi cienkimi kreskami, schody-liniami, które przedstawiają stopnie widziane z góry, przy czym strzałki oznaczają kierunek z dołu do góry, otwory kwadratowe lub prostokątne w ścianie oznaczają przewody kominowe, a podkreślone w skos przewody wentylacyjne, łuki przy otworach drzwiowych pokazują kierunek otwierania drzwi itd. Często rysuje się rzut mieszkania, na którym schematycznie narysowano meble. Wówczas prostokąty i kwadraty oznaczają tapczany, szafy i inne.

Prawo budowlane nakłada na każdego budującego obowiązek budowania według projektu. Obowiązek ten podyktowany jest głównie potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa, dobrych warunków zdrowotnych i wygody mieszkańców. Niestety, jeszcze dość często występuje przekonanie, że sporządzenie i zatwierdzenie projektu to zbędna i uciążliwa formalność. Sądzi się, iż wystarczy zdobyć pozwolenie na budowę i posłużyć się odpowiadającym rozmiarami projektem typowym jako najtańszym.

Po założeniu fundamentów będzie czas pomyśleć o wyglądzie domu, a znajomy murarz najlepiej doradzi i ustali rozkład pomieszczeń Takie rozumowanie jest nie tylko błędne, lecz i szkodliwe, przede wszystkim dla budującego. Budynek źle zaprojektowany i niewłaściwie rozplanowany to strata, której nie da się odrobić. Nie przemyślana konstrukcja, która będąc dokładniej opracowana mogłaby przenieść dużo większe obciążenia.