Zespoły usług projektowych

Wykonaniem projektów, kosztorysów i innych prac projektowych dla osób budujących indywidualnie zajmują się terenowe zespoły usług projektowych. Zespoły takie działają w większych miastach na terenie […]

Wymiarowanie i oznaczanie rysunków

Mimo że każdy rysunek jest w pewnej skali, podaje się na nim jeszcze wymiary. Ułatwiają one odczytywanie wielkości budynku, ścian, okien itd. bez potrzeby ciągłego […]