Instalacje ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu jest dziś niezbędna zarówno w mieście, jak i na wsi. W dużych miastach ciepłą wodę rozprowadza się najczęściej siecią […]

Zespoły usług projektowych

Wykonaniem projektów, kosztorysów i innych prac projektowych dla osób budujących indywidualnie zajmują się terenowe zespoły usług projektowych. Zespoły takie działają w większych miastach na terenie […]

Wymiarowanie i oznaczanie rysunków

Mimo że każdy rysunek jest w pewnej skali, podaje się na nim jeszcze wymiary. Ułatwiają one odczytywanie wielkości budynku, ścian, okien itd. bez potrzeby ciągłego […]

Budynek piętrowy czy parterowy

W informacji o terenie urząd gminny lub miejski określa warunki zabudowy i podejmuje decyzję, czy można pobudować budynek parterowy czy piętrowy. Urząd może jednak pozostawić […]

Domy atrialne

Do najnowocześniejszej zabudowy jednorodzinnej, pojętej w najbardziej dodatnim znaczeniu tego słowa, należą domy atrialne. Na tę ocenę składają się zalety zarówno natury ekonomicznej, jak i […]

Układ przestrzenny kuchni

Od czasów najdawniejszych miejsce przygotowania posiłków było ośrodkiem mieszkania, do którego później dobudowywano inne pomieszczenia. Kuchnia przechodziła wiele ewolucji i spełniała różne funkcje. Obecnie czynności […]